LAZADA SIÊU SALE 9.9 | TVC 15S

PHIM QUẢNG CÁO TVC 15S CHO NGÀY SIÊU SALE 9.9 CỦA LAZADA.

ĐẠO DIỄN BỞI NEKO LÊ, VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA HAI GƯƠNG MẶT ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ TRẤN THÀNH VÀ CHIPU.

Produced by Lumina Gallery
Client: Lazada

Agency: Bighead IMC
Managing Director: Dương Phạm
Account team: Quyên Quyên, Kim Ân

Production house: Lumina Gallery
Director: Neko Lê
Creative Director: Phụng Graya Tiêu, Vương Nguyễn
Executive Producer: Phụng Graya Tiêu , Vương Nguyễn
Producer: Cát Linh
DOP: Vũ Dương
Art Director: Zenda, Phụng Graya Tiêu
Choreographer: Dan
Stylist: Zenda team
Lighting: Cinelight

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s